HVO brandstof: wat is het en hoe wordt het gebruikt?

Wat is HVO brandstof?

HVO brandstof is een biologische brandstof die gebruikt wordt in verbrandingsmotoren. De afkorting staat voor Hydrotreated Vegetable Oils. Het is een brandstof die uit organisch materiaal gewonnen wordt. Hierbij kan gedacht worden aan plantaardige en dierlijke vetten. Deze biobrandstof zorgt ervoor dat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten tijdens de verbranding ervan. Het draagt in feite bij aan een schoner milieu. Zo is de focus op HVO brandstof een goede keuze voor een leefbaardere toekomst.

Hoe ontstaat dit type brandstof?

HVO brandstof wordt gewonnen uit organische materialen. Het gaat dan om plantaardige en dierlijke vetten. Hierbij komen koolwaterstoffen vrij, die worden opgevangen en omgezet in energie. Welke materialen er exact gebruikt worden hangt af van over welke generatie HVO diesel gepraat wordt. Zo bestaat er zowel de eerste generatie als de tweede generatie.

Wanneer gekeken wordt naar eerste generatie HVO brandstof kan ontdekt worden dat dit ontstaat uit grondstoffen die ook een ander doel hadden kunnen dienen. Denk hierbij aan gewassen. Deze konden bijvoorbeeld worden ingezet voor het produceren van voedsel. Het feit dat deze organische materialen gebruikt worden om biologische brandstof van te maken kan in de ergste gevallen zorgen voor een gevaar in de beschikbaarheid van voedsel.

Daarom is tweede generatie HVO brandstof een stuk milieuvriendelijker. Dit type wordt namelijk gewonnen uit grondstoffen die al een eerste doel hebben gehad en geen tweede doel meer kunnen hebben. Een voorbeeld hiervan is het tuinafval dat door mensen verzameld wordt. Een tweede voorbeeld is frituurvet dat reeds gebruikt is. Voor beide grondstoffen zal geen tweede doel meer zijn binnen de maatschappij, behalve dus voor het opwekken van energie.

De inzet van HVO brandstof

Milieuvriendelijke brandstoffen zoals HVO en FAME zullen voornamelijk gebruikt worden in verbrandingsmotoren. Daar zijn er ontzettend veel van te vinden in verschillende sectoren. Zo telt de transportsector al miljoenen voertuigen die daar gebruik van maken. Maar ook de energiesector gebruikt dit type motoren in bijvoorbeeld aggregaten en generatoren. De inzet van HVO brandstof zal een mooie stap zijn in de richting van een schonere toekomst. Een drastische volledige overstap van fossiele brandstoffen naar biologische varianten als HVO zal nog niet kunnen, daar zijn niet alle verbrandingsmotoren geschikt voor. In plaats daarvan wordt beetje bij beetje ingezet op het invoeren van dit soort types brandstoffen. Er komt dan een combinatie van de oude fossiele brandstof met de nieuwe biologische variant. Gaandeweg zal er steeds meer ontwikkeling plaatsvinden en zal een volledige overstap op brandstoffen zoals HVO mogelijk worden.